همکاران معرفی تیم ما

معرفی کارمندان شرکت

این متن به عنوان نمونه توسط وب نگاران برای این وب سایت ایجاد شده تا شما چگونگی قرار گرفتن و ترکیب بندی اجزای صفحه و ظاهر آن پس از تکمیل شدن وب سایت خود را مشاهده نمایید. شما باید متن مورد نظر خود را جایگزین آن نمایید.

در رابطه با پکیج های نصبی و سایت های آماده جوملا که توسط طراحی سایت وب نگاران ارائه شده اند چند مورد قابل ذکر است: کلیه پکیج ها پیش از ارائه جهت فروش به آخرین نسخه جوملا بروزرسانی شده و عملکرد کلیه بخش های کاربری سایت بررسی و تست می گردند تا وب سایت دریافت شده توسط کاربران بدون مشکل و کاملا آماده برای بهره برداری باشد.

مطالعه بیشتر

تیم مدیریت

image

نام شخص

سمت

این مطلب به عنوان نمونه توسط وب نگاران برای این وب سایت ایجاد شده و تا شما چگونگی قرار گرفتن و ترکیب بندی اجزای صفحه و ظاهر آن پس از تکمیل شدن وب سایت خود را مشاهده نمایید. شما باید متن مورد نظر خود را جایگزین آن نمایید.

عکس ها جنبه تبلیغاتی دارند.

 

 

image

نام شخص

سمت

این مطلب به عنوان نمونه توسط وب نگاران برای این وب سایت ایجاد شده و تا شما چگونگی قرار گرفتن و ترکیب بندی اجزای صفحه و ظاهر آن پس از تکمیل شدن وب سایت خود را مشاهده نمایید. شما باید متن مورد نظر خود را جایگزین آن نمایید.

عکس ها جنبه تبلیغاتی دارند.

 

 

image

نام شخص

سمت

این مطلب به عنوان نمونه توسط وب نگاران برای این وب سایت ایجاد شده و تا شما چگونگی قرار گرفتن و ترکیب بندی اجزای صفحه و ظاهر آن پس از تکمیل شدن وب سایت خود را مشاهده نمایید. شما باید متن مورد نظر خود را جایگزین آن نمایید.

عکس ها جنبه تبلیغاتی دارند.

 

تیم طراحی

image by JohnONolan

نام شخص

سمت
image by Thomas Leuthard

نام شخص

سمت
image by Daniele Zedda

نام شخص

سمت
image by AllansBrain

نام شخص

سمت
 

همکاران پشتیبانی

image by carianoff

نام شخص

سمت
image by carianoff

نام شخص

سمت
image by carianoff

نام شخص

سمت
image by carianoff

نام شخص

سمت
image by carianoff

نام شخص

سمت
 

اصلاح استایل و فارسی سازی قالب ها

راستچین کردن و اصلاح استایل و افزودن فونت های زیبای فارسی به قالب ها

دانلود